Dataskyddspolicy​

Maskingruppen AB (nedan kallat Maskingruppen) värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Maskingruppen samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på mailadress sven@mgab.nu.

När du kontaktar oss, t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av oss, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Maskingruppen använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör detta med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Maskingruppen-ab

Vilken information samlar vi?

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, leasar eller erhåller finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 

  • Person- och kontaktinformation – såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
  • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
  • Finansiell information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering

Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Maskingruppen behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

​Laglig grund för behandlingen
”varför är behandlingen nödvändig”

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person-

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och
tjänster.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskanalys.​
tjänster.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

Följa tillämplig lagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantör eller underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.

Myndigheter, vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Maskingruppen kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Maskingruppen behandlar datan inom EU/EES. Maskingruppen vidtar alla rimliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.​

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilken datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Maskingruppen har om dig och verifiera den uppgiften vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fallen att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.​

Cookies och liknande tekniker

Maskingruppen använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy här.

Kontakta oss

Maskingruppen har organisationsnummer 556456-1834 och har sitt säte på Teknikvägen 4, 245 34 Staffanstorp. Kontakta oss på sven@mgab.nu om ni har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast den 9 maj 2018. Ovlac

Kontakta oss

Lantbrukare, entreprenör, fastighetsägare eller kommun, oavsett vem du är eller företräder så har vi en plog till dig. Alla arbetsbredder, vinklade, raka eller andra typer av plogar kan vi tillhandahålla. Plogarna finns som centermonterade och frontmonterande. Om du har några frågor kring plogarna vi har kan du kontakta oss via mejl eller telefon!

Kontaktformulär


Vi erbjuder

Begangat

Service

Varumärke

 

MGAB

Om oss

Kontakta oss

Hitta hit